Ginekološka dijagnostika

Medicinske mere predstavljaju skup medicinskih tehnika, postupaka, analiza i intervencija koje se obavljaju u cilju dijagnostikovanja i tretiranja određenih oboljenja.

Comments are closed