Гинеколошка дијагностика

Медицинске мере представљају скуп медицинских техника, поступака, анализа и интервенција које се обављају у циљу дијагностиковања и третирања одређених обољења.

Comments are closed