Hirurške metode – sterilizacija

Sterilizacija je operacija kojom se trajno sprečava oplođenje. Preporučuje se ljudima koji su sigurni da više ne žele da imaju dece.

Muškarci
Sterilizacija muškaraca se odvija intervencijom koja se zove vazektomija. To je mala operacija koja se obavlja u lokalnoj anesteziji. Operacijom se podvezuje ili preseca semevod, kanal kojim sperma izlazi u spoljnu sredinu.

Žene
Kod žena se ova operacija izvodi podvezivanjem jajovoda, čime se sprečava da jajna ćelija dođe u kontakt sa spermatozoidima i da ode u matericu. Obavlja se u opštoj anesteziji i komplikovanija je procedura od vazektomije.

Comments are closed