Plodni dani

Plodni dani predstaljaju period u menstrualnom ciklusu žene kada je verovatnoća začeća najveća. Tokom ciklusa jajnik oslobađa jajnu ćeliju koja je spremna za oplođenje i taj proces se naziva ovulacija. Da bi odredili kada su plodni dani potrebno je da bliže pogledamo ženski menstrualni ciklus.

Menstrualni ciklus je period između dva menstrualna krvarenja. Menstrualni ciklus u proseku traje 28 dana, ali je taj period različit i može da traje negde između 24 i 35 dana. Ciklus možemo podeliti u dva dela – pre ovulacije i posle ovulacije. Prvi dan menstruacije se računa kao prvi dan ciklusa. Dužina perioda pre ovulacije, a samim tim i dužina ciklusa, jako varira. Međutim, period posle ovulacije je skoro uvek iste dužine: nekim ženama traje 12, nekim 16, ali je prosek 14 dana. Uzimajući u obzir da oslobođena jajna ćelija živi od 12 do 24 časova i da spermatozoidi mogu da prežive unutar žene do 5 dana (u proseku 3) – najplodniji period je oko 5 dana pre ovulacije i 1 do 2 dana posle ovulacije, odnosno pošto se ovulacija odigrava oko 14 dana pre menstruacije – najplodniji period je od devetnaestog dana pre sledeće menstruacije, pa do sve do desetog dana pre menstruacije.

Parovi koji prate menstrualni ciklus i izbegavaju plodne dane kao jedinu vrstu kontracepcije često pogrešno misle da period traje tačno 28 dana i da ovulacija nastupa tačno 14 dana od početka menstruacije. Takav stav često dovodi do neželjene trudnoće.

Za kraj još treba skrenuti pažnju da nije svako krvarenje menstrualno krvarenje, da period ne traje tačno 28 dana kod većine žena i da je veoma teško tačno odrediti kada će se dogoditi ovulacija. Zbog svega navedenog, ako ne želite trudnoću preporučujemo da obavezno koristite neki drugi vid kontracepcije.

Comments are closed